Miejsce Mocy w Polsce

Kryształowa Góra w Kraskowie to gigantyczny Kryształ Kwarcu o długości 500 m. i szer. 80-90 m. wyniesiony ponad 30 m. nad teren i posiadający swą część podziemną o głębokości powyżej 50 m. Wg naszych szacunków jego masa to ponad 4,5 mln. ton kwarcu w postaci jednej żyły tego minerału. To masa tego Kryształu w postaci wzniesienia powoduje że na Kryształowej Górze w Krasowie mamy do czynienia z Miejscem Mocy emanującym dobroczynną uzdrawiającą energią. Miejsce to odwiedziło do roku 2017 około 3 500 osób, które przybywają do tej Góry po jej Moc, Oczyszczenie i Uzdrowienie na poziomie Dusza, Umysł i Ciało. Odwiedziło nas setki osób pracujących z energiami, potrafiących połączyć się z energią tego Miejsca i porównać jej energię z innymi Miejscami Mocy w Polsce. To od tych osób płyną informacje, że tutaj na Kryształowej Górze w Kraskowie mamy obecnie Miejsce Mocy o niespotykanej w Polsce energii, którego wibracje mogą wspomóc procesy transformacji, oczyszczenia i uzdrowienia odwiedzających na poziomie Dusza, Umysł i Ciało.